Kalmar domkyrka

Välkommen till Kalmar Domkyrka!

Kalmar domkyrka ligger i Kalmar och är församlingskyrka i Kalmar domkyrkoförsamling, Småland. Den tillhör Växjö stift; Kalmar stift upphörde 1915, men kyrkan har även efter sammanläggningen av stiften formell ställning som domkyrka.

Kyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.ä. Byggandet av kyrkan började 1660, och kyrkan stod klar 1702. Tessin kan i utformningen av exteriörarkitekturen ha inspirerats av Il Gesù i Rom. Kyrkobyggnaden är för närvarande föremål för ett betydande restaureringsarbete. Exteriörarbetet är avslutat. Man har bland annat ersatt det gamla taket med ett nytt koppartak, samt öppnat ett antal fönster som sattes igen vid renoveringen 1914. De gamla fönstren bevarades dock och det är dessa som nu åter sitter på plats. Kyrkan har därmed fått en ljusare prägel

Telefon: 0480-421400

Domkyrkan: 0480-12300

Besöksadress

Ölandsgatan 22

KALMAR

Håruppsättning brud kalmar

Brollopkalmar.se © 2016