Hindersprövning

Brollopkalmar.se © 2016

Vad är en Hindersprövning?

Du har säkert hört ordet men kanske inte vet vad en hindersprövning är för något. Det är helt enkelt ett papper som du och din blivande måste skriva på för att intyga att ni inte är släkt eller att någon av er inte redan är gift.

Här nedanför följer Skatteverkets förklaring på hindersprövning. Alla blanketter som nämns hittar du länkar till längst.

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er. Enligt svensk lag finns följande hinder för att få gifta sig:

om man är under 18 år och inte har tillstånd från länsstyrelsen

om man är nära släkt med den man vill gifta sig med

om man redan är gift, eller registrerad partner enligt den tidigare lagen.

De svenska hindren gäller alltid när man ska gifta sig i Sverige, alltså även om ingen av er som gifter er är svensk medborgare eller bor i Sverige.

Om hindersprövning är gjord i annat nordiskt land

En hindersprövning som gjorts i ett annat nordiskt land gäller även om ni gifter er i Sverige, men bara om ni är en man och en kvinna. Detta gäller oavsett medborgarskap. Någon ny hindersprövning behöver ni inte göra i Sverige utan beviset om hindersprövning som skrivits ut i det andra nordiska landet lämnar ni till vigselförrättaren.

Om ingen av er är svensk medborgare och ingen bor i Sverige

Om ingen av er som ska gifta er vare sig är svensk eller bor i Sverige måste ni även vara fria från äktenskapshinder enligt era egna länders lagar för att få gifta er i Sverige. Då bör ni skaffa

ett intyg från en behörig myndighet i ert hemland/era hemländer som visar era namn och att ni har rätt att gifta er eller

(vanligast) ett intyg från en behörig hemlandsmyndighet i Sverige, t.ex. landets ambassad, om vilka regler för att få gifta sig som gäller i hemlandet.

Så här ansöker du om hindersprövning

Ansök om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880. Om ni båda är folkbokförda i Sverige skriver ni under och skickar eller lämnar blanketten till Skatteverket i original.

De intyg ni får av Skatteverket när hindersprövningen är klar kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" och gäller i fyra månader. Ta med intygen till vigselförrättaren.

Om en av er — eller båda — inte är folkbokförd i Sverige

Om någon av er — eller båda — inte är folkbokförd i Sverige måste ni besöka ett skattekontor personligen i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövningen. På kontoret ska den som inte är folkbokförd styrka sin identitet med ett pass eller, för den som är medborgare i Schweiz eller ett EES-land, ett nationellt id-kort där ens medborgarskap framgår.

Du som inte är folkbokförd i Sverige ska även lämna ett civilståndsintyg från ditt hemland om det går. Intyget får vara högst fyra månader gammalt.

 

Om du varit gift eller registrerad partner tidigare

Om du varit gift eller registrerad partner tidigare måste du styrka att det senaste äktenskapet eller partnerskapet är upplöst. Om det inte finns någon uppgift om detta i civilståndsintyget eller folkbokföringsregistret kan du till exempel visa upp en lagakraftvunnen skilsmässodom eller en dödsattest.

 Mer information om hindersprövning kan du få hos Skatteupplysningen.

Anmäla efternamn till Skatteverket

Du som är svensk medborgare måste anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig. Det gäller oavsett om du bor i Sverige eller inte. Även du som är medborgare i Danmark, Finland eller Norge måste anmäla efternamn, men bara om du om du bor i Sverige.

Du som är medborgare i något annat land kan anmäla ditt efternamn till Skatteverket om du vill, men du är alltså inte skyldig att göra det.

Anmäl efternamnet på blanketten SKV 7831

Håruppsättning brud kalmar