Äktenskapsförord

Här hittar info om Äktenskapsförord!

Självklart går alla in i äktenskapen med tanken att det ska vara för evigt. Hur hemskt det än kanske låter så är det att rekommendera att skriva ett äktenskapsförord med sin blivande.

Ett äktenskapsförord är helt enkelt ett avtal som säger att all egendom som ni var för sig ägde innan äktenskapet och inkomster eller arv som ni var och en tjänar under äktenskapet ses som eget kapital. På Sveriges Domstolars hemsida går det att läsa följande:  

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomarna är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar, och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord.

Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Det kan se ut på olika sätt, och därför finns ingen särskild blankett. Ett äktenskapsförord ska dock vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Om du behöver råd och hjälp, kontakta en advokat.

Tingsrätten måste registrera äktenskapsförordet

För att ett äktenskapsförord ska gälla måste det vara registrerat av en tingsrätt.

Sänd in äktenskapsförord (original och gärna två vidimerade kopior) samt personbevis (inte äldre än tre månader) till tingsrätten. Vidimering innebär att två personer (andra än du själv) genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet.

Beställ personbevis hos Skatteverket, tfn 020-567 000. Du kan även beställa personbevis från Skatteverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till tingsrättens PlusGirokonto. Du hittar kontonumret via "Sök domstol". Ange namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsförord. Betalar du via Internet, med ett begränsat fält för meddelande, ange att det gäller äktenskapsförord och ditt personnummer

Om ni inte gift er innan ni lämnar in äktenskapsförordet måste det framgå i texten att ni ska gifta er. När domstolen registrerat äktenskapsförordet skickar vi tillbaka originalet till den som sänt in det, om du inte anger något annat.

Håruppsättning brud kalmar

Brollopkalmar.se © 2016